Skip to main content

Danskerne snyder med forsikringen

Næsten 50.000 danskere svindler med deres forsikring. Det viser en undersøgelse fra branche-organisationen, Forsikring og Pension. Særligt svindles med motorforsikring, indboforsikring og ulykkesforsikring.
En ny undersøgelse viser, at danskerne presser citronen mere, end hvad lovligt er, når det gælder forsikringer. Undersøgelsen viser, at 12 % af danskerne mellem 18 og 74 år har begået svindel med deres forsikring en eller flere gange. Samtidig vurderes det, at tallet er endnu større, fordi flere af de adspurgte ikke ønskede at svare på spørgsmålet om forsikringssvindel. Den lave svarprocent indikerer, at der eksisterer et stort tabu omkring forsikringssvindel i Danmark. Men ikke desto mindre svindlede omkring 50.000 danskerne med forsikringen i 2010, og efterlod forsikringsbranchen med en regning på 2 milliarder.

Svindel både for højere erstatning og lavere præmie

Tidligere forsikringsundersøgelser har vist, at forsikringssvindlen særligt bestod i at få en højere erstatning udbetalt. Men den nye undersøgelse peger på, at en stor del af forsikringssvindlen i dag også består i at snyde sig til en lavere forsikringspræmie. Det betyder, at danskerne både snyder sig til at betale mindre for deres forsikringer og få mere udbetalt i erstatning. Eksempelvis udføres forsikringssvindel med indboforsikring, når der lyves om værdien af sit indbo for at få en større erstatning udbetalt. Med motorforsikringen sker forsikringsbedraget ofte, når en fast bruger af bilen ikke står på forsikringspapirerne med den grund at mindske præmien. En mindre del af danskere svindler også med deres ulykkesforsikring

Du kan ikke udpege en forsikringssvindler

Undersøgelsen fra Forsikring og Pension viser samtidig, at den lave forsikringsmoral eksisterer bredt i den danske befolkning. Det er ikke muligt at identificere en forsikringssvindler ud fra hverken køn, uddannelse- og arbejdssituation, alder, etnicitet osv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *