Skip to main content

Billigere forsikring med klimasikring

Billigere forsikring i et klimasikret hjem

Nyt forslag fra Miljøminister, Ida Auken skal give mulighed for billigere forsikring, hvis du klimasikrer dit hjem. Læs her om klimasikring.

Danskerne skal have mulighed for at få en billigere forsikring, hvis de sørger for at klimasikre deres hjem, mener Miljøminsiter, Ida Auken. I en pressemeddelelse skriver hun;

”Du kan få rabat på din indboforsikring, hvis du sætter en tyverialarm op. Derfor bør der være en rabat at hente, hvis man for eksempel installerer et højvandslukke for at undgå oversvømmelse i kælderen”

I længere tid har der været fokus på forsikringsselskabernes milliardoverskud. På forsikringsmarkedet har der været en del røre omkring, at forsikringsselskaberne generer store overskud, mens kunderne forsat skal betale højere forsikringspræmier. Derfor har der været en del utilfredshed blandt forsikringskunderne samt et stor efterspørgsel på en billigere forsikring.

Dette forsøger miljøministeren at komme til livs ved at forslå, at forsikringsselskaberne laver en rabatordning, hvor kunderne kan opnå rabat, hvis de klimasikrer huset med eksempelvis pumpebrønd, et højvandslukke eller et omfangsdræn, og dermed kan undgå oversvømmelser i kælderen.

Miljøministeren forstår godt, at det koster forsikringsselskaberne penge, når vejret raser. Men hun mener samtidig, at det er en samfundsopgave at klimasikre.

”Det er en samfundsopgave at klimasikre, så derfor bør forsikringsselskaberne også tage deres ansvar på sig og sænke priserne i områder, hvor husejere og kommuner rent faktisk forsøger at gøre noget ved problemet,” siger Ida Auken.

Netop skybruddet i 2011 er en af årsagerne til, at forsikringskunderne har oplevet stigninger i deres forsikringspræmie. Efter skybruddet oplevede forsikringsselskaberne en omfattende omkostningsbyrde, hvorfor de højere præmier også kan ses som et forsøg på netop at gardere sig mod, at det sker igen.

Hvis boligejere investerer i en højvandslukker er tanken, at de kan forhindre en oversvømmelse og dermed mindske chancen for en erstatningssag. Højvandsslukkeren forhindrer kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og oversvømme husets kælder, når det regner kraftigt. Højvandslukkeren er dermed en dobbelt sikring og en af de sikreste løsninger mod oversvømmelse af kælderrum.