Skip to main content
dækning

Hvordan fungerer bilforsikringens dækning?

Hvem er dækket af bilforsikringen?

I mange tilfælde bliver der spekuleret i bilforsikringer, dækning og priser og forsikringssvindel er desværre udbredt. Det handler typisk om, at forældre tegner bilforsikring for børn, selvom børnene er den primære brugere, således at de får en billigere bilforsikring. Det er dog forsikringssvindel, som kan blive enormt dyrt, hvis det bliver opdaget, eller der sker en skade.

En bilforsikring er en personlig forsikring og prisen vurderes ud fra, hvem du er. Herudover bliver forsikringen også vurderet ud fra dine evner som bilist og bilen, du kører i. Er det ikke den rigtige person, der primært benytter bilen, har forsikringsselskabet ikke mulighed for  at fastsætte en korrekt pris, og det betragtes som forsikringssvindel.

Hvad med ægtefælle og samlever?

Hvis din ægtefælle eller samlever ikke er angivet på forsikringspolicen, men bruger bilen jævnligt, så ændrer det typisk ikke det store ved prisen. Men for en sikkerheds skyld, er det alligevel en god ide at informere forsikringsselskabet.

Hjemmeboende børn bør opgives

Modsat samleveren og ægtefælle, så har det en større betydning, hvis et hjemmeboende barn er fast bruger af køretøjet. I og med den unge ikke har ligeså meget erfaring som bilist, løber forsikringsselskabet end større risiko ved at den unge kører bilen. Derfor vil forsikringspræmien ved en yngre bilist være højere. Når et hjemmeboende barn er fast bruger af bilen, så er man forpligtet til at informere forsikringsselskaber, også selvom forsikringspræmien formodentlig vil stige.
Samtidig optjener den unge heller ikke anciennitet, hvis han eller hun kører i forældrenes bil, og dermed får den unge ikke den billigste forsikring med alderen.

Mangelfuld dækning

Ligesom som med alle andre forsikringer, skal forsikringsselskabet også ved bilforsikring have de korrekte oplysninger for at sikre sig, at dækningen er tilstrækkelig. Er der givet mangelfulde eller forkerte oplysninger, kan konsekvensen være at forsikringsselskabet slet ikke dækker eller kun dækker delvist ved en skade. Læs mere om billig bilforsikring og dækning her.