Skip to main content

Ulykkesforsikring og lov – gode råd – billig ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring og lov – lær mere om dansk lovgivning i forbindelse med ulykkesforsikring

Vil du tegne en ulykkesforsikring så bliv opdateret mht. ulykkesforsikring og lov i Danmark. Din ulykkesforsikring skal her overholde diverse danske love fx mht. fortrydelsesret og finansiel virksomhed

Ønsker du at tegne en ulykkesforsikring, så bør du også undersøge forhold med hensyn til ulykkesforsikring og lov. Ulykkesforsikring og lov i Danmark udstikker forskellige retningslinjer omkring, hvilke regler og vilkår der gælder, når man indgår en forsikringsaftale.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringer er nogle af de mest almindelige forsikringer i Danmark. Som navnet indikerer, så anvendes de til at sikre personskade i forbindelse med uheld. En ulykkesforsikring vil her dække næsten uanset, hvad årsagen til uheldet så end måtte være. Dog gælder ulykkesforsikringen ikke, hvis man udsætter sig selv for unødvendig fare – for eksempel hvis man dyrker faldskærmsudspring, boksning eller andre farlige sportsgrene.

Ulykkesforsikring og lov i Danmark

Mht. ulykkesforsikring og lov, så er det først og fremmest vigtigt at understrege, at en ulykkesforsikring ikke er en lovpligtig forsikring. Således er det op til det enkelte individ at beslutte, om man vil tegne en sådan forsikring eller ej.

Når det så er sagt, så skal alle ulykkesforsikringer dog altid overholde relevant dansk lovgivning, for eksempel i forbindelse med love om forsikringsaftale og lov om finansiel virksomhed.

Fortrydelsesfrist

Et relevant forhold mht. ulykkesforsikring og lov er fortrydelsesfrist. Forsikringsaftalelovens § 34 siger her, at kunden har ret til at fortryde bestillingen af forsikringen i op til 14 dage efter, at man har modtaget vilkårene for forsikringen. Hvis du således fx modtager vilkårene på den 1. i en given måned, så har man ret til at fortryde aftalen til og med den 15.

Skulle fristen udløbe på en lørdag, grundlovsdag, juleaften, nytårsaften eller anden ferie- eller helligdag, så kan man vente med at fortryde sin forsikringsaftale til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at fortryde, så er det vigtigt, at du giver forsikringsselskabet besked inden, at fristen udløbet. Hvis du giver skriftlig besked, så skal du desuden sørge for at have sendt beskeden før, at fristen udløber.

Priser og afgifter

Med hensyn til prisen på din ulykkesforsikring så vil den fastsættes efter dit forsikringsselskabs tarif. Derudover skal forsikringsselskabet altid også sørge for at opkræve stempelafgifter og forskellige andre afgifter i henhold til gældende dansk lovgivning.

For mere information om ulykkesforsikring og lov i Danmark så tag kontakt til nogle af de mange danske forsikringsselskaber, som sælger ulykkesforsikringer