Skip to main content
tingsforsikring

Tingsforsikring – Hvad er tingsforsikring og hvorfor er den vigtig?

Hvad er en tingsforsikring, og hvorfor kan den være en fordel?

En tingsforsikring er typisk rettet mod virksomheder, der ønsker at forsikre eksempelvis deres udstyr, varer eller bygninger. Det kan være mod hændelser der medfører skade og et følgende økonomisk udgift – såsom vandskade, brand eller tyveri. Selv den bedste tingsforsikring kan selvfølgelig ikke hindre skaden i at ske, men kan vise sig at være den billigste løsning, da den kan sikre din virksomhed mod det økonomiske tab forbundet med eksempelvis at skulle anskaffe nyt udstyr. Navet ”tingsforsikring” dækker altså over eksempelvis bygningsforsikringer samt arbejdsudstyr og maskinforsikringer, som du let kan indhente tilbud på her på siden.

Hvorfor bør jeg tegne en tingsforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at tegne en tingsforsikring, men den kan give dig en vis beskyttelse og hjælpe med at dække udgiften til eksempelvis at udbedre skader på bygninger eller erstatte en del af varelageret, der er gået til ved fx vandskade, hvor ingen andre end virksomheden selv hæfter for skaden.

Da der kan være stor variation i både pris og hvad virksomheder kunne tænke sig at have dækket af forsikringen, kan forsikringerne sagtens være tilpasset meget specifikt til de enkelte kunders behov. For at sikre dig mest muligt mod økonomisk tab er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i vilkårene, da de kan variere betydeligt mellem selskaberne. Den bedste tingsforsikring er ikke nødvendigvis den dyreste og det er vigtigt, du gør dig tanker om, hvor stort et beløb I ønsker at være forsikret for, og hvad specifikt I vil have dækket. Vi anbefaler, at I som virksomhed undersøger mulighederne for en tingsforsikring hos forskellige selskaber for at sikre jer en billig pris og tilstrækkelig dækning.

Tingsforsikring og ansvarsforsikring

Det kan hænde, at en skade er forårsaget af en person, hvorfor der kan opstå tvivl om det er personens ansvarsforsikring eller virksomhedens tingsforsikring der hæfter. Det kunne eksempelvis være, hvis en palle varer er blevet påkørt i et industriområde. Som udgangspunkt skal I altid melde skaden til jeres forsikringsselskab, hvor I har tingsforsikringen, men det er hændelsens omstændigheder der afgør, hvem der hæfter. En ansvarsforsikring vil typisk ikke dække hvis en person har handlet uagtsomt eller med overlæg, og en tingsforsikring kan derfor være fordelagtig, fordi en erstatningssag kan undgås. Ligeledes dækker en tingsforsikring jo netop også i de situationer, hvor der er tale om skader, der ikke er forårsaget af personer, såsom vand eller brandskader.

Find en billig tingsforsikring

Visse forsikringsselskaber kræver, at du har andre forsikringer hos dem, før du kan tegne en tingsforsikring. Typisk anbefaler vi at samle forsikringerne hos ét selskab, fordi det ofte kan give dig en billigere pris. For at få den bedste dækning, anbefaler vi dog, at du indhenter flere tilbud og forinden gør dig helt klar med nøjagtig hvad der ønskes forsikret og mod hvad. På den måde sikrer du, at I får den bedste dækning.

Her på siden kan du nemt, gratis og uforpligtende indhente 3 tilbud på blandt andet bygningsforsikring samt arbejdsudstyr og maskiner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *