Skip to main content

Hver anden bruger var loyal kunde

Knap 50 procent af vores brugere har været over fem år i deres nuværende forsikringsselskab, inden de overvejede at skifte. Og 8 procent af brugerne har endda været over 20 år i deres forsikringsselskab.Det viser en undersøgelse blandt 1.952 danskere, der har brugt Findforsikring i år.

Så selvom nogle brugere ‘shopper’ forsikringstilbud ofte, er der en stor overvægt af loyale kunder, der bruger vores service. Fx er andelen af vores brugere, der har været under et år hos nuværende selskab, lige så stor som andelen, der har været over 15 år hos samme selskab.

Tid hos nuværende selskab Andel brugere
0-1 år 12,5 %
1-5 år 39,6 %
5-10 år 25,5 %
10+ år 22,4 %

Kilde: Feedback fra 1.952 danskere, der har brugt Findforsikring i år.

Danskerne skifter oftere end i nabolandene

Selvom danskerne umiddelbart er trofaste forsikringskunder, så er vi mere aktive end mange andre EU-borgere. Kun irere, englændere og spaniere skifter oftere forsikringsselskab end danskerne. Det viser en undersøgelse blandt borgerne i 15 lande, som EU-kommisionen fik foretaget tilbage i 2012.

Der findes ingen nyere undersøgelse, der sammenligner danskernes skifteadfærd med andre EU-borgeres.