Skip to main content

Derfor undersøger danskerne ikke markedet

“Mange forsikringsprodukter er komplicerede og svære at gennemskue for forbrugerne,” skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på sin hjemmeside. Men det er ikke nødvendigvis det eneste, der afholder mange danskere fra at undersøge markedet.

Vi har spurgt danskerne, hvad der holder dem fra at skifte forsikringsselskab og her kommer ’tilfredshed med mit nuværende selskab’ ind på en klar førsteplads. Over halvdelen siger, at det er den største grund til, de ikke skifter selskab.

Kun få synes, det er uoverskueligt at skifte

Hver fjerde tror ikke, de kan få det billigere, og hver femte tror ikke, de kan få bedre dækninger hos et andet selskab. Kun en mindre del synes, det er for uoverskueligt og besværligt. Det viser en undersøgelse, analyseinstituttet Opeepl har foretaget for Findforsikring.

Hvad er de største barrierer for, at du skifter forsikringsselskab?

Jeg er tilfreds med mit nuværende selskab 53,5 %
Jeg tror ikke, der er penge at spare 25,1 %
Jeg tror ikke, jeg kan få bedre dækning andre steder 18,9 %
Det er uoverskueligt 10,4 %
Det er for besværligt 5,9 %
Jeg kender ikke mine forsikringsbehov 2,5 %
Andet 5,8 %
Ved ikke 2,8 %

Kilde: Opeepl for Findforsikring
Survey blandt 960 voksne danskere, der har en eller flere forsikringer.
Det har været muligt at give flere svar.

Nogle skal have mere hjælp

Der findes dog en gruppe danskere, der har brug for mere assistance. Hver syvende dansker har aldrig undersøgt pris og dækning hos et andet forsikringsselskab end deres nuværende. Og når man ser på den gruppe, skiller den sig ud fra gennemsnittet.

Her svarer hver femte, at det er uoverskueligt at skifte selskab. Hver tiende mener, det er for besværligt, og hver tolvte kender ikke sine forsikringsbehov. Det har været muligt at give flere svar, så der kan være et overlap. Fx føles det nok uoverskueligt at skifte selskab, hvis man ikke engang kender sine forsikringsbehov.