Skip to main content

Lystsejlere trues med ny forsikring

Danske Tursejlere vil pålægge lystsejlerne en yderligere forsikring, som skal dække fjernelse af vrag. Dansk Sejlunion mener, at det er unødvendigt.

Ejer du en båd, og er du lystsejler, så kan du risikere at få pålagt en forsikring til fjernelse af vrag. Ifølge Danske Tursejlere skal vragsforsikringen være en garanti for, at lystsejlerne ikke bare efterlader deres båd, hvis dens tjenestepligt er ved er ved at være udtjent. Årsagen til ønsket om en obligatorisk vragsforsikring begrunder Danske Tursejlere i en pressemeddelelse:

”…i de kommende år vil der være en del ældre lystbåde som er tjenlige til destruktion. Denne proces kan være ret omkostningstung, og det kan derfor være fristende for en ejer af en sådan båd, at sejle ud og ”efterlade” den udtjente lystbåd et passende sted, hvor den både kan påvirke miljøet, være til fare for andre eller blot ende som almindelig øjebæ”

Ingen opbakning fra Dansk Sejlunion

Hos Dansk Sejlunion havde man ikke forudset, at nogen organisation ville forsøge at pålægge lystsejlerne yderligere forsikring. Samtidig vurderer Dansk Sejlunion, at der ikke er grobund for at forvente, nogle lystsejlere vil efterlade deres både. I stedet lyder forslaget fra organisationen, at der laves en skrotordning med de relevante myndigheder.

Din bådforsikring

Indtil videre er det endnu ikke blevet besluttet, hvorvidt der skal pålægges lystsejlerne en yderligere forsikring. Det betyder, at du som bådejer stadig kun har mulighed for at tegne en ansvarsforsikring, ulykkesforsikring, kaskoforsikring, sejladsområdeforsikring samt sejlerulykkesforsikring.

Du kan læse mere om din bådforsikring her

Kilde: Minbaad.dk