Skip to main content

Din bådforsikring stiger med 34 procent

Uenigheder og krise i de danske lystbådehavne betyder, at din bådforsikring kommer til at stige med 34 procent. Årsagen til stigningen i kaskoforsikringen til både er en stigning i statsafgiften.

Efter et forslag fra Skatteminister, Holger K Nielsen og Enhedslisten står det nu klart, at de danske bådejere skal betale 34 procent mere i deres kaskoforsikring. Dette medfører stor kritik fra både Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Flid. I en meddelelse til skatteministeriet skriver Flid, at stigningen kan få direkte konsekvenser for antallet af bådsejlere i de danske lystbådehavne, og forklarer.

”Mange bådejere er allerede i dag presset økonomisk, og har svært ved at betale deres havneleje. Antallet af inkasso- og fogedsager i havnene er således stigende i disse år. En afgiftsforhøjelse på 34 procent vil få en stor gruppe bådejere til at opgive deres fritidsfornøjelse og sælge båden”

I forvejen er de danske lystbådehavne tydeligt mærket af finanskrisen og op imod 60 procent af lystbådshavnene har sejlpladser ledige, og det går ud over vedligeholdelsen.

Stor uenighed om bådforsikring

Holger K Nielsen begrunder stigningen i statsafgiften til kaskoforsikringen med, at lystsejlerne bruger de radiobaserede nødtjenester, bl.a. Lyngby Radio 60 procent årligt. Men de tal er sejladsformanden for Dansk Sejlunion, Steen Wintlev, ikke enig i, og henviser til tal fra Søværnets operative kommando, der kun har målt 13 procent.

Regeringen mener dog ikke, at stigningen i kaskoforsikringen vil forhindre danske sejlentusiaster i at investere i en kaskoforsikring, fordi risikoen i tilfælde af uheld er så meget større.

Som bådejer med behov for kaskoforsikring til din bådforsikring, så skal du altså være opmærksom på stigningen på 34 procent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *