Skip to main content
Spar penge: Indhent 3 tilbud på din forsikring her

Hvad dækker kaskoforsikring: En klar guide til din bilforsikring

Hvis du ejer et køretøj, er det vigtigt at forstå, hvad en kaskoforsikring er, og hvad den dækker. Kaskoforsikring er en frivillig forsikringsdækning, der supplere den lovpligtige ansvarsforsikring. Mens ansvarsforsikringen dækker skader, du måtte forvolde på andre personer eller deres ejendom, så beskytter en kaskoforsikring dit eget køretøj. Denne type forsikring kan derfor være afgørende, hvis dit køretøj oplever skader som følge af trafikuheld, tyveri, naturhændelser eller brand.

Nøjagtigt hvad din kaskoforsikring dækker, kan variere baseret på forsikringsselskabets tilbud og den policetype, du vælger. Typisk vil en kaskoforsikring dække omkostningerne til reparation eller erstatning af dit køretøj i tilfælde af kollision, også selvom det er dig, der er skyld i uheldet. Desuden kan den indeholde dækning ved tyveri af bilen eller skader på køretøjet som følge af indbrud. Dækning ved naturhændelser sikrer mod skader forårsaget af fx storm eller oversvømmelse samt ved brand, der kan opstå under pludselige og uforudsete omstændigheder.

Nøglepunkter

 • Kaskoforsikring dækker dit køretøj i tilfælde af skader, uanset om du er ansvarlig for uheldet.
 • Dækker også tyveri, naturhændelser og skader som følge af brand.
 • Vælg den rette dækning baseret på individuelle behov og de tilbud, der findes på markedet.

Grundlæggende Om Kaskoforsikring

En kaskoforsikring er en vigtig forsikringsform for dig som bilejer. Denne forsikring dækker skader på din egen bil, som ikke er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring. Med en kaskoforsikring sikrer du dig mod økonomiske tab ved eksempelvis tyveri, hærværk, brand og sammenstød med løse genstande.

Hvad dækker en kaskoforsikring?

 • Reparation eller erstatning ved trafikskader
 • Tyveri af bil eller dele heraf
 • Brand- eller stormskader
 • Glas- og lygteskader
 • Animalisk påkørsel (påkørsel af dyr)

Hvad er ikke inkluderet?

 • Normal slitage og ælde
 • Skader som følge af overtrædelse af færdselsloven
 • Skader forårsaget af uforsikrede førere

Forståelse af hvad en kaskoforsikring dækker, er afgørende for at vælge den rette dækning til dine behov. Det er også relevant at vide, hvornår man skal have kaskoforsikring. Generelt anbefales det, at have kaskoforsikring, hvis bilen har en høj værdi eller er finansieret gennem lån.

Forskellen mellem kasko og ansvarsforsikring er, at ansvarsforsikringen dækker skader, der opstår som følge af bilens brug, for eksempel skade på andre køretøjer, personskader eller materielle skader forvoldt på tredjepart. Derimod sikrer kaskoforsikringen din egen bil mod skader.

Det er vigtigt at bemærke, mens Findforsikring arbejder sammen med forskellige forsikringsselskaber, sælger de ikke forsikringer direkte. De fungerer som formidler, der hjælper dig med at finde en forsikring, der passer til dine specifikke behov blandt mange danske forsikringsselskaber.

Dækning ved Trafikskader

Når du tegner en kaskoforsikring, er du dækket i tilfælde af skader på din bil som følge af trafikulykker. Det er væsentligt at forstå dækningens omfang og begrænsninger.

Reparation eller Erstatning

Kaskoforsikring dækker omkostninger til reparation af bilen, hvis den er blevet beskadiget i en trafikulykke. Hvis skaden er så omfattende, at reparation ikke er økonomisk forsvarlig, vil forsikringsselskabet yde erstatning. Erstatningens størrelse afhænger af bilens alder og stand inden skaden.

 • Mindre skader: Reparationer udføres for at bringe bilen tilbage i før-skadestand.
 • Totalskade: Bilens værdi før skaden sammenlignes med reparationsomkostningerne for at afgøre, om den skal erstattes.

Sammenstød med Dyr

Skader forårsaget af sammenstød med dyr er et specifikt dækningselement i kaskoforsikringen. Uanset om du rammer et vildt dyr eller et husdyr, dækker forsikringen reparation af skaderne på din bil.

 • Vildt dyr: Kontakt straks forsikringsselskabet, og dokumentér skaden.
 • Husdyr: Forsøg at finde ejeren, men anmeld også skaden til dit forsikringsselskab.

Dækning ved Tyveri

Dækningen af tyveri under en kaskoforsikring er essentiel for at beskytte dine værdier i tilfælde af, at din bil eller ejendele i bilen bliver stjålet.

Biltyveri

Skulle din bil blive stjålet, er det kaskoforsikringen der træder i kraft. Med kaskoforsikring på bil er du dækket for det økonomiske tab, dette måtte medføre. Forsikringen omfatter typisk både biltyveri og eventuel skade forvoldt på bilen ved tyveriforsøget. Det er vigtigt at vide, hvilke betingelser der gør sig gældende for, hvornår dækningen er gældende, og hvad der specifikt er inkluderet.

Situation Dækning
Bilen stjålet Dækker bilens aktuelle værdi
Skade ved tyveriforsøg Dækker reparation af skader

Tyveri af Bilindhold

Når tyveri sker fra bilens indre, som f.eks. tyveri af radio, GPS eller personlige ejendele, bistår kaskoforsikringen dig med dækning af disse tab. Det er dog vitalt at kontrollere din policen for at forstå, hvad der præcist er dækket, og hvilke begrænsninger der kunne være – som f.eks. maksimale erstatningsbeløb eller specifikke undtagelser.

Type af indhold Dækning
Elektronik i bilen Dækker ofte op til et vis beløb
Personlige ejendele Kan være begrænset af betingelser

I din kaskoforsikring er det afgørende at vide, hvad dækker en kaskoforsikring ikke, så du kan tage de nødvendige forholdsregler, fx ved at ikke efterlade værdigenstande i bilen. Hvornår skal man have kaskoforsikring? Det er fordelagtigt, så snart du ejer en bil for at sikre din finansielle beskyttelse. Husk, at kasko og ansvarsforsikring er to adskilte ting – ansvarsforsikringen dækker skader du forvolder på andre, mens kaskoforsikringen beskytter dit eget køretøj. Gennemgå din police nøje for at forstå, hvad betyder kaskoforsikring og hvad dækker kaskoforsikring på bil for netop dine behov.

Dækning ved Naturhændelser

Kaskoforsikring yder dækning for skader på din bil forårsaget af forskellige naturhændelser. Det er vigtigt for dig at kende dine rettigheder og begrænsninger i forsikringsdækningen.

Stormskade

Storm kan medføre betydelige skader på biler. Hvad dækker kaskoforsikring ved stormskader? Kaskoforsikringen dækker typisk:

 • Væltede træer eller andet, der falder på bilen
 • Skader forårsaget af flyvende objekter som tagplader eller grene

Det er dog nødvendigt at kontrollere omfanget af dækningen med din forsikringsudbyder, da der kan være variationer alt efter policen.

Haglskade

Hagl kan forårsage buler og knuste vinduer på biler. Hvad dækker en kaskoforsikring specifikt ved haglskader? Forsikringen dækker som regel:

 • Reparation af buler uden lakering
 • Udskiftning eller reparation af ødelagte ruder

Husk at rapportere skaden hurtigt efter hændelsen for at sikre, at din kaskoforsikring dækker skaderne korrekt.

Dækning ved Brand

Når du tegner en kaskoforsikring, er det vigtigt at forstå, hvilken dækning du får i tilfælde af brand. Her gennemgås hvordan din kaskoforsikring kan beskytte dig.

Brand

Din kaskoforsikring dækker normalt skader på dit køretøj, hvis det bliver beskadiget som følge af brand. Dette inkluderer situationer, hvor branden er opstået som følge af selvantændelse eller eksterne kilder.

Eksempler på dækning:

 • Reparation: Omkostninger til reparation eller udskiftning af beskadigede dele af bilen.
 • Totaltab: Udbetaling svarende til bilens værdi før skaden, hvis bilen erklæres for totalt skadet.

Det er vigtigt at checke din police for specifikke vilkår.

Eksplosion

Skader opstået som følge af eksplosioner er ligeledes dækket under kaskoforsikringen. Det kan være eksplosioner forårsaget af teknisk fejl eller anden ekstern hændelse.

Hvad er inkluderet:

 • Skader: Dækning af direkte skader forårsaget af eksplosionen på bilen.
 • Værdisættelse: Vurdering af, hvilken økonomisk kompensation der ydes baseret på bilens tilstand og alder.

Tjek altid med din forsikringsudbyder for at få detaljer om din dækningsgrad.

Yderligere Dækninger

Ved tegning af en kaskoforsikring er der mulighed for at tilvælge yderligere dækninger, der kan give dig større sikkerhed og tryghed. Hver tilvalg kan ses som en forstærkning af den grundlæggende kaskoforsikring.

Vandalisme

Skulle din bil blive udsat for hærværk, dækker vandalisme-tilvalget omkostningerne forbundet med reparation. Det er essentielt at vide, hvad en kaskoforsikring dækker i disse tilfælde – typisk omfatter det ridser, graffiti, og ødelagte ruder.

 • Reparation af skader forvoldt af hærværk
 • Udskiftning af ødelagt bilglas

Retsbeskyttelse

Med retsbeskyttelse som en del af din kaskoforsikring, er du dækket i tilfælde af juridiske tvister relateret til din bil. Denne tilvalgsdækning kan hjælpe med advokatudgifter og andre omkostninger ved retssager.

 • Juridisk bistand ved tvister
 • Dækning af retsomkostninger

Vejhjælp

Vejhjælp er en yderligere dækning, og det kan være en stor hjælp, hvis din bil bryder sammen. Når du har brug for assistance til at få din bil kørt til værksted eller står med en punktering, sikrer denne tilvalg dig hurtig og effektiv hjælp.

 • Assistance ved bilnedbrud
 • Bugsering til nærmeste værksted

Bedømmelsesoversigt

0,0
0,0 ud af 5 stjerner (baseret på 0 anmeldelser)
Fremragende0%
Meget godt0%
Gennemsnitlig0%
Mindre godt0%
Dårligt0%

Gennemgå denne artikel nedenfor

Artikel anmeldelser

There are no reviews yet. Be the first one to write one.