Skip to main content

Ulykkesforsikring og anmeldelse – gode råd – billig ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring og anmeldelse – lær mere om frist for anmeldelse af ulykker og skader

Har du en ulykkesforsikring så få råd om ulykkesforsikring og anmeldelse. Ulykkesforsikring har typisk ikke nogle eksakte anmeldelsesfrister med mindre, at det er specifikt beskrevet i policen

Hvis du har været ude og investere i en ulykkesforsikring, så bør du også undersøge forhold mht. ulykkesforsikring og anmeldelse. Ulykkesforsikring og anmeldelse er altid vigtigt at holde sig for øje, så man er sikker på, at ens skader bliver anmeldt i tide.

Hvad er en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringer er en af de mest almindelige danske forsikringer. En ulykkesforsikring anvendes her til at dække personskader. En ulykkesforsikring er således ikke en forsikring, som dækker skader på ens materielle ejendele.

En ulykkesforsikring er en relativt fleksibel forsikring, som dækker mange forskellige ting. Således kan man få udbetalt en forsikringssum, uanset om man kører galt i sin bil, er uheldig med sine gør-det-selv redskaber eller kommer til at falde ned af en trappe.

Dog kan man ikke få udbetalt fuld erstatning, hvis man udsætter sig selv for unødvendig fare. Dette er for eksempel tilfældet, hvis man dyrker farlige sportsgrene såsom udspring, paragliding, boksning og amerikansk fodbold.

I disse tilfælde så vil man som regel kun få udbetalt en delvis erstatning. Dog vil du også ofte have mulighed for at tegne forskellige tilvalgsforsikringer, som giver dig mulighed for at få fuld erstatning, hvis skaderne skulle ske i forbindelse med sådanne farlige sportsgrene.

Ulykkesforsikring og anmeldelse

Mht. ulykkesforsikring og anmeldelse, så er der nogle få ting, som det er vigtigt at holde sig for øje, når man tegner en ulykkesforsikring. Først og fremmest så er det vigtigt at understrege, at så frem der ikke direkte er anført en frist for anmeldelse i forsikringspolicen, så kan man ikke angive noget eksakt tidspunkt, hvor skaden bliver forældet.

Loven siger i denne forbindelse, at anmeldelsen skal ske ”uden ophold”. Hvor lang eller kort denne periode er, er dog mere en skønssag end noget andet, og der er ikke nogen fast retspraksis på området.

For mere information om ulykkesforsikring og anmeldelse så kontakt nogle af de mange danske forsikringsselskaber, som sælger denne slags forsikring. Derudover kan du også med fordel kontakte nogle af de personer, som har erfaring med sen anmeldelse af ulykker, og/eller hvor forsikringsselskabet har vurderet, at denne person har overskredet sin anmeldelsesfrist