Skip to main content

Hvad er en retshjælpsforsikring?

En retshjælpsforsikring er en forsikring, der dækker omkostningerne i forbindelse med nogle typer retssager.

Sidste år udbetalte forsikringsselskaberne knap 230 millioner kroner til deres kunder for at dække omkostningerne i 11.935 sager. Det giver ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension en gennemsnitlig udbetaling på godt 19.100 kroner per sag.

En retshjælpsforsikring kan altså vise sig at være det billigste alternativ, hvis du ender som part i en bekostelig retssag.

Har du brug for en retshjælpsforsikring?

Selvom de måske ikke er klar over det, har langt de fleste danskere allerede en retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen er nemlig ofte en del af en anden forsikring.

Du kan ikke tegne en separat retshjælpsforsikring, men du får den automatisk med, når du for eksempel tegner en indboforsikring samt kaskoforsikring til bil, båd eller hus. Her kan du se hvilke almindelige forsikringer, der som regel inkluderer en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringen er en del af følgende forsikringer:

  • Private bilforsikringer med kaskodækning. Her er tilknyttet en retshjælpsforsikring, der i nogle tilfælde dækker sagsomkostninger ved private retssager, som vedrører din bil samt tvister om personskade opstået ved kørsel i din bil.
  • Familieforsikring med indbodækning.
  • Husforsikring med kaskodækning, så den omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. I nogle situationer kan retshjælpsforsikringen dække en del af udgifterne til advokat ved uenigheder, som er opstået i forbindelse med køb og salg af hus, ombygning og lignende.
  • Fritidshusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. Retshjælpsforsikringen betaler i nogle tilfælde sagsomkostninger, hvis du som husejer bliver part i en sag. Det kunne for eksempel være en retssag mod en entreprenør om fejl eller mangler ved et arbejde udført på dit hus.
  • Bådforsikring med kaskodækning.

Det skal i den forbindelse nævnes, at retshjælpsdækning hverken er en del af rene ansvarsforsikringer eller rene brandforsikringer.

Hvad dækker en retshjælpsforsikring?

De samlede omkostninger i forbindelse med en retssag kan hurtigt løbe op. Derfor er det vigtigt, at kende retshjælpsforsikringens dækning. Særligt hvilke omkostninger der er dækket og hvilke typer sager, som forsikringen dækker.

Omkostninger dækket af retshjælpsforsikringen

En retshjælpsforsikring dækker advokatbistand og dine egne sagsomkostninger. Selv hvis du taber sagen, så dækker retshjælpsforsikringen de omkostninger, som du måtte blive dømt til at betale modparten.

En retshjælpsforsikring dækker desuden udgifterne til afholdelse af syn og skøn.

Forsikringen dækker dog ikke omkostninger, der vurderes til at være urimelige i størrelse eller natur. Ligesom den heller ikke dækker dine rejseomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.

Typer af sager som retshjælpsforsikringen dækker

Som hovedregel dækker retshjælpsforsikringen omkostningerne ved retssager, som er opstået i privatlivet. Der er dog en lang række sagstyper, der er undtaget dækningen.

Typer af sager som retshjælpsforsikringen ikke dækker

Retshjælpsforsikringen dækker som nævnt ikke alle typer retssager. For eksempel er skattesager, inkassosager og straffesager mod dig undtaget. Ligesom forsikringen heller ikke dækker sager i forbindelse med dit erhverv. Hvis du bliver del af en af ovenstående retssager må du altså føre sagen for egen regning – medmindre du kan få fri proces.

Her følger en række sagstyper, som ikke er dækket af din retshjælpsforsikring:

Arbejdsrelaterede sager

Tvister, der opstår i forbindelse med, at du udøver dit erhverv, er undtaget. Forbeholdet gælder hvad enten du er selvstændig eller lønmodtager, og det gælder både, hvis der er tale om dit hovederhverv og dit bierhverv – inklusiv mere hobbyprægede erhverv.

Skattesager

Tvister med myndigheder i spørgsmål om skatter og afgifter er også undtaget. Det samme gælder andre tvister med offentlige myndigheder, hvor ”den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.”

Ægteskabssager

Sager om forældremyndighed og samværsret samt andre ægteskabssager er ikke dækket af retshjælpsforsikringen. Hvis du får helt eller delvist medhold i byretten, og sagen går videre til højere instans, så dækker forsikringen omkostningerne ved sagens behandling i landsret eller i højesteret.

Skilsmissesager

Sager om bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse samt sager om opløsning af papirløst samliv er undtaget dækningen. Det gælder både sager der indbringes for skifteretten og for de almindelige domstole.

Arvesager

Tvister i forbindelse med arv og behandling af dødsbo er ikke dækket.

Injuriesager

Medmindre du som sagsøger eller sagsøgt får fuldt medhold i samtlige påstande, er private injuriesager ikke dækket af retshjælpsforsikringen.

Straffesager

Omkostninger i forbindelse med straffesager mod dig er ikke dækket af retshjælpsforsikringen. Eneste undtagelse er omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen.

Inkassosager

Med mindre der er tvivl om rigtigheden og størrelsen af din gæld, dækker retshjælpsforsikringen ikke Inkassosager mod dig.

Klagenævnssager

Hvis det er muligt, har du pligt til først at få din sag behandlet i et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet. Men forsikringen dækker ikke omkostningerne ved behandling af sager i klagenævn.

Sådan bruger du retshjælpsforsikringen

I de fleste tilfælde skal du starte med at henvende dig til en advokat, før du kan bruge din retshjælpsforsikring. Advokaten kan nemlig vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Hvis advokaten vil tage din sag og mener, at din retshjælpsforsikring vil betale, skal han kontakte dit forsikringsselskab og aftale nærmere.

Alternativt kan du sende en forespørgsel til dit forsikringsselskab, for med sikkerhed at få afgjort om din sag er omfattet af forsikringens retshjælpsdækning. Betingelserne for retshjælp er de samme for alle forsikringsselskaber. Men der kan dog være forskel på maksimumsdækningen fra selskab til selskab.

Lige meget hvad, skal du huske, at du først får dækket udgifterne til en retssag, når forsikringsselskabet har gjort det klart, at din retshjælpsforsikring dækker i dette tilfælde.

Advokaten anmelder sagen

Normalt er det din advokat, der står for at anmelde sagen over for dit forsikringsselskab. Du skal bare give advokaten din forsikringspolice samt en kopi af din og din ægtefælles eller samlevers årsopgørelser, så sørger advokaten for resten. Hvis du ikke kan finde din forsikringspolice, skal du som minimum oplyse navnet på dit forsikringsselskab og dit policenummer.

Derefter sender dit forsikringsselskab en bekræftelse på, at sagen er omfattet af forsikringens retshjælpsdækning. Når forsikringsselskabet har sendt bekræftelsen, må advokaten kun kræve sit salær af dit forsikringsselskab. Det gælder hele beløbet, fratrukket din selvrisiko, med mindre det overstiger forsikringens maksimumsdækning.

Hvad er prisen på en retshjælpsforsikring?

Det er svært at afgøre prisen på en retshjælpsforsikring, da den som nævnt er inkluderet i andre forsikringer og ikke kan tegnes som separat forsikring. Der er dog en række økonomiske elementer, der kan variere fra selskab til selskab. Det gælder særligt retshjælpsforsikringens maksimumdækning.

Selvrisiko

Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, dækker retshjælpsforsikringen omkostningerne ved sagen. Du skal dog selv betale en selvrisiko på 10 procent af de samlede omkostninger eller minimum 2.500 kroner. Selvrisikoen gælder uanset, om du vinder eller taber sagen.

Hvis du vinder sagen, bliver modparten som regel dømt til at betale dine sagsomkostninger. Men det er langt fra sikkert, at de tilkendte sagsomkostninger dækker dine fulde omkostninger ved sagen. Hvis det er tilfældet, dækker retshjælpsforsikringen dine resterende omkostninger – bortset fra din selvrisiko, som også gælder i denne situation.

Maksimumsdækning

Forsikringsselskaberne har et maksbeløb, de vil dække, når det kommer til retshjælpsforsikringen.

I 2015 ligger maksimumsdækningen typisk mellem 125.000 og 175.000 kroner.

Du skal selv forberede småsager

Hvis du bliver mødt med et krav på under 50.000 kroner, betragtes det som en småsag. Ved småsager skal du selv forberede hele sagen, og du kan derfor kun få dækket den nødvendige advokatbistand under hovedforhandlingen.

Sådan får du en billig forsikring med retshjælpsdækning

Hvis du er interesseret i en billig retshjælpsforsikring, så skal du først finde en billig og relevant forsikring, der indeholder den retshjælpsdækning, du har brug for.

Retshjælpsforsikring er oftest en del af indboforsikringen samt kaskoforsikringer til hus, bil og andre transportmidler. Så det er den type forsikringer, du skal indhente tilbud på, hvis du vil finde den billigste retshjælpsforsikring.

Lige meget hvilken type forsikring med retshjælpsdækning, du har behov for, så er det

en god idé at sammenligne tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber. En undersøgelse foretaget blandt brugerne på Findforsikring.dk viser, at du i gennemsnit kan spare 2.146 kroner på dine forsikringer ved at sammenligne tilbud fra tre forsikringsselskaber.

Når du benytter Findforsikring.dk til at hente tilbud på dine forsikringer, får du den mest konkurrencedygtige pris fra start. Selskaberne ved, at de er i direkte konkurrence med andre selskaber om at få dig som kunde. Derfor vil de gå langt for at tilbyde dig den skarpeste pris og de bedste betingelser. Undersøgelser viser, at prisen kan være op til 25 procent billigere end de standardpriser, som forsikringsselskaberne ellers oplyser.

Få de bedste forsikringstilbud – nemt, hurtigt og gratis

Hos Findforsikring.dk anbefaler vi, at du samler dine forsikringer hos ét selskab. Selskaberne giver ofte en samlerabat, så ved at samle dine forsikringer, har du mulighed for at opnå store besparelser.

I samarbejde med forsikringsselskaberne, har vi lavet en formular, hvor du skal oplyse dine forsikringsbehov og nogle personlige oplysninger. Det er hurtigt at udfylde formularen, og det gør søgeprocessen lettere, da du kun skal give dine oplysninger én gang og kun bliver kontaktet af selskaber, der er interesserede i at få dig som kunde.

Når du har udfyldt og sendt formularen, modtager du tre tilbud på forsikringer med retshjælpsdækning inden for en til tre hverdage. Derfra kan du nemt sammenligne pris og dækning, og vælge det tilbud, der passer dig bedst.

Hvis ingen af tilbuddene passer dig, behøver du ikke acceptere dem. Det er nemlig gratis og uforpligtende at benytte sig af vores service. Nemmere bliver det ikke at indhente tilbud på dine forsikringer.