Skip to main content
spørgsmål

Lovpligtige forsikringer – Læs her hvad en lovpligtig forsikring er

Lovpligtige forsikringer

I Danmark er der nogle få forsikringer, som er lovpligtige, og som du derfor minimum er forpligtet til at tegne. Læs mere om de lovpligtige forsikringer her.

Hvad er en lovpligtig forsikring?

En lovpligtig forsikring er en forsikring som du jf. den danske lov, er forpligtet til at tegne. Følgende private forsikringer er lovpligtige:

  • Ansvarsforsikring af motorkøretøjer
  • Hundeansvarsforsikring
  • Hesteansvarsforsikring
  • I nogle tilfælde brandforsikring

Ansvarsforsikring af motorkøretøjer

Ejer du et indregistreret køretøj f.eks. en bil, motorcykel eller knallert, er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker de skader, som du påfører andre personer, deres ejendele eller køretøj med dit motorkøretøj. Det vil altså sige, at den dækker reparationen af den bil, som du har skadet samt dækning af eventuelle personskader på passagerer i alle biler. Forsikringen dækker altså ikke skader på dig selv som fører eller din egen bil.
Hvis du også ønsker, at din egen bil er dækket og at du selv og er medforsikret, skal du udover ansvarsforsikringen også tegne kaskoforsikring og førerulykkesforsikring. Det kan i mange tilfælde være dyrt at tegne en kaskoforsikring, men det afhænger af bilens alder og værdi, om det kan betale sig eller ej.

Hundeansvarsforsikring

Har du hund i Danmark, er det lovpligtigt for hundeejeren at tegne en hundeansvarsforsikring. F.eks. kan en hund blive forskrækket og løbe ud på vejen og i værste tilfælde være skyld i et større eller mindre færdsels uheld. I en sådan situation, vil det være dig som ejer af hunden, der er erstatningspligtig – erstatningen for uheld som dette, kan blive enorm stor. Det er derfor lovpligtigt og  vigtigt, at du får tegnet en hundeansvarsforsikring.

Hesteansvarsforsikring

Siden den 1. juli 2008 har det være et krav at have sin hest lovpligtigt ansvarsforsikret. Ligesom hunden kan en hest blive forskrækket og løbe ud på vejen foran biler. For at undgå et eventuelt erstatningsansvar, er det nu lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring.

Andre forsikringer

Selvom der kun findes få lovpligtige forsikringer, er det altid en god ide at tegne andre forsikringer. Hos Findforsikring.dk anbefaler vi, at du indhenter tilbud fra flere forsikringsselskaber og samler dine forsikringer hos ét selskab – på den måde har du mulighed for at opnå store besparelser.