Skip to main content

Nye regler for stormflod

Nu ændres reglerne for skader som følge af stormflod. Fra den 1. oktober 2012 er det dit forsikringsselskab, der skal hjælpe dig, hvis dit hus bliver oversvømmet efter storm eller for høj vandstand fra havet, søer og åer.


Bor eller har du et sommerhus tæt ved vand, skal du huske at kontakte dit forsikringsselskab, for nu ændres reglerne for skader som følge af stormflod.

Reglerne ændres i håb om, at sagsbehandlingen af en stormflodsskade kommer til at tage kortere tid. Frem til i dag har det været det offentlige stormskaderåd, som har skullet behandle alle forsikringssager. Det har betydet, at de skadeslidte ofte har måttet vente i længere tid på at få afklaring over deres situation. Men med de nye regler bliver det nu pålagt forsikringsselskaberne at hjælpe med sagsbehandlingen. Det er dog stadig op til det offentlige stormskaderåd at vurdere hvorvidt, der har været tale om en stormflod – ligesom rådet også løbende vil føre tilsyn med sagerne.

Dit ansvar at undgå skader

De nye regler skal også sikre, at husejerne i højere grad vil sørge for at sikre sig mod skader. Et af tiltagene ved de nye regler er, at alle stormskader skal registreres i Bygnings- og Boligregistret, og at fremtidige ejere vil blive informeret om tidligere stormflodsskader. Et andet tiltag er, at selvrisikoen stiger hver gang, der bliver udbetalt erstatning. Det betyder, at det for alvor kan betale sig for husejerne at skadesforbygge på deres helårs- eller sommerhus.

Samtidig har reglerne også ændret sig i forhold til skadesårsagen. Fra i dag af behøver det ikke være en storm, der er årsag til skaden. Stormflodsordningen gælder også ved ekstrem høj vandstand i havet.

Alle, som er brandforsikret betaler til stormflodordningen. Men hos Findforsikring.dk anbefaler vi dig alligevel at undersøge din dækning hos dit forsikringsselskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *