Skip to main content

Førerulykkesforsikring dækker dig, hvis du kører galt

Er du korrekt dækket?

Der behøver ikke være flere inkluderet i et trafikuheld. En person er nok. Men kører du galt uden den rette forsikring, kan du også komme til at mærke smerten i pengepungen.

Det behøver ikke være andres skyld, når der sker et trafikuheld. Nogen gange er det nok, hvis du selv er uopmærksom, piller ved radioen eller måske endda falder i søvn. Mere skal der ikke til, før du havner i grøften. Og nogle vil endda mene, at du er heldig, hvis ikke der er andre, der er kommet til skade. En af de store syndere er selvfølgelig også spirituskørsel. Men soloulykker er ikke ensbetydende med spirituskørsel. Fra 2010 til 2012 har mere end 2200 personer har været involveret i soloulykker, og uden den rette forsikring må de se langt efter erstatning.

Læs mere om billig bilforsikring her, og find ud af, om du er korrekt dækket

Tænk på dig selv

Du har måske aldrig tænkt over det, men det bør du. For faktum er, at du som fører af bilen ikke automatisk er dækket som dine passagerer. Det giver ikke umiddelbart mening, at ikke selv er dækket, når dine passagerer er. Men hvis ikke du har tegnet en førerulykkesforsikring eller har ulykkesforsikring i forvejen, så er der ikke meget hjælp at hente.

Sådan dækker en førerulykkesforsikring

  • Forsikringen dækker føreren, det vil sige enhver som lovligt og med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen
  • Forsikringen dækker biluheld under kørsel med den bil, der er nævnt i forsikringspolicen. Som kørselsuheld betragtes også skade sket under ud- og indstigning.

Sådan dækker en alm. privat ulykkesforsikring

  • Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås typisk en pludselig hændelse, der forårsager personskade
  • Definition af ulykkestilfælde kan variere en smule, hvorfor det altid er en god idé at tjekke ordlyden i sin egen forsikringspolice.