Skip to main content
Spar penge: Indhent 3 tilbud på din forsikring her

Indboforsikring med indbygget rejseforsikring

Når du pakker kufferten og forbereder dig til næste rejse, er det vigtigt at sikre, at du også har pakket den rette forsikring. Indboforsikring med rejseforsikring giver en omfattende dækning, der beskytter dine værdigenstande hjemme og sikrer dig i udlandet. Indboforsikring dækker som standard dine ejendele i tilfælde af brand, tyveri eller vandskade, mens rejseforsikringen er din sikring mod uforudsete hændelser, når du rejser.

Samtidig bør du være opmærksom på at forstå de forskellige elementer af dækning, som hver forsikring tilbyder. Det er essentielt at sammenligne betingelserne for indboforsikring og rejseforsikring for at sikre, at du vælger den dækning, der passer bedst til dine behov. Du kan have mulighed for at tilføje ekstra dækninger eller udvidelser til din forsikring, afhængig af dine individuelle omstændigheder og krav til sikkerhed på rejsen.

Det er vigtigt at huske på, at hvis du støder på problemer eller har spørgsmål vedrørende din forsikring, kan du altid indsende en klage eller søge assistance i forsikringssager. Husk, at du har rettigheder som forsikringstager, og det er afgørende at være informeret om dine muligheder.

Nøglepunkter

 • Indboforsikring og rejseforsikring giver en samlet dækning til både hjem og rejser.
 • Det er vigtigt at undersøge og sammenligne dækningen af indbo- og rejseforsikring for at finde den mest passende forsikring.
 • Tilvalgsmuligheder for forsikringer og assistance i forsikringssager er tilgængelige for at opfylde individuelle behov.

Grundlæggende om Indboforsikring

Indboforsikring dækker dine værdigenstande i hjemmet ved tyveri, brand og vandskade. Det er vigtigt, at du forstår de specifikke dækninger og betingelser i din police samt hvordan værdiansættelse og erstatning fungerer.

Dækning og Betingelser

Indboforsikring omfatter typisk:

 • Skade som følge af brand, vand og storm
 • Tyveri og hærværk
 • Udsatte elektronik og møbler

Betingelserne for dækning kan variere afhængigt af forsikringsselskabet. Det er vigtigt at gennemlæse og forstå disse, da de definerer rammerne for, hvornår og hvordan din indboforsikring træder i kraft. Vær opmærksom på, at nogle specifikke hændelser kan være undtaget, og det er afgørende at vide, om din indboforsikring med rejseforsikring giver ekstra dækning på rejser.

Typiske betingelser kan inkludere:

 • Selvrisiko ved skader
 • Maksimum erstatningsbeløb
 • Krav til dokumentation for ejendele

Værdiansættelse og Erstatning

Når skade opstår, er det afgørende at kunne vurdere værdien af dine ejendele korrekt. Forsikringsselskaber anvender ofte en af to metoder til værdiansættelse:

 1. Nyværdi: Erstatning beregnes baseret på, hvad det vil koste at erhverve tilsvarende nye ejendele.
 2. Genanskaffelsesværdi: Erstatning udregnes efter værdien af ejendommen lige før skaden indtraf, under hensyntagen til alder og brug.

For at sikre en retfærdig erstatning er det vigtigt, at du løbende holder forsikringsselskabet opdateret om dit indbos værdi. Hvis du har særligt værdifulde genstande, kan det være nødvendigt med en udvidet dækning. Husk at gemme kvitteringer og vurderinger, da de kan være nødvendige for at støtte dit krav i tilfælde af en skade.

Grundlæggende om Rejseforsikring

Når du vælger en rejseforsikring, sikrer du dig mod uforudsete hændelser på dine rejser. Det er vigtigt at være opmærksom på forsikringens dækning og geografiske begrænsninger.

Dækningstyper

Rejseforsikring dækker typisk:

 • Afbestilling: Hvis du bliver nødt til at aflyse din rejse pga. sygdom eller andre godtagne årsager. 
 • Sygdom og ulykke: Omkostninger til behandling eller hjemtransport hvis du bliver syg eller kommer til skade. 
 • Bagage: Tyveri, skader eller tab af din bagage. 
 • Ansvar: Skader du måtte forvolde på andre personer eller deres ejendele. 
 • Hjemkaldelse: Nødsituationer der kræver din hurtige hjemkomst, som alvorlig sygdom i nærmeste familie. 
 • Forsinkelse: Dækning hvis din transportmiddel bliver forsinket og det fører til følgeudgifter. 

En kombination af indboforsikring med rejseforsikring kan ofte tilbyde en samlet pakke, der sikrer både dit hjem og din rejse. Vælg en rejseforsikring indboforsikring for at have en omfattende beskyttelse på dine rejser samt i dit hjem.

Geografisk Dækning

Geografisk dækning inddeler sig typisk således:

 • Europa: Forsikringen dækker i europæiske lande og ofte også i lande som ligger ved Middelhavet. 
 • Verden eksklusive USA & Canada: Dækker de fleste steder i verden, men udelukker specifikt USA og Canada grundet højere medicinske omkostninger. 
 • Verden inklusive USA & Canada: Fuldstændig global dækning, anbefales hvis du rejser til disse destinationer. 

Husk at tjekke den specifikke geografiske dækning for din indboforsikring rejseforsikring, da dækningen kan variere mellem de forskellige forsikringsselskaber. Vælg en rejseforsikring indboforsikring der matcher dine rejsemål.

Sammenligning af Indbo- og Rejseforsikring

Når du vælger forsikring, er det vigtigt at forstå forskellene mellem indbo- og rejseforsikring. Begge typer forsikring dækker forskellige aspekter af dit liv og besiddelser, men beregner præmier og udelukkelser på forskellig vis.

Præmieberegning

Præmien for indboforsikring med rejseforsikring fastsættes typisk ud fra værdien af dine ejendele og risikoen for skade eller tyveri i dit hjem. Faktorer som boligens beliggenhed, sikkerhedsforanstaltninger og det samlede beløb af dit indbo spiller en rolle. På den anden side bestemmes præmien for rejseforsikring ofte ud fra rejsemålets destination, rejsens varighed samt typen og omfanget af dækning, du vælger.

 • Indboforsikring: Afhængig af bolig, indbo, og sikkerhed.
 • Rejseforsikring: Varierer efter destination, varighed og dækningstyper.

Typiske Udelukkelser

Udelukkelser refererer til de situationer eller genstande, som ikke er dækket af forsikringen. For indboforsikring inkluderer udelukkelser ofte skader forårsaget af gradvis forringelse, almindelig slitage eller hændelser som jordskælv. For rejseforsikring, er typiske udelukkelser for eksempel rejser til højrisikoområder eller situationer, hvor du selv har udvist stort uagtsomhed.

 • Indboforsikring: Udelukker gradvis forringelse, slitage og visse naturkatastrofer.
 • Rejseforsikring: Højrisikoområder og egen uagtsomhed er ofte ikke dækket.

Tilvalg til Forsikringer

Når du vælger indboforsikring med rejseforsikring, er der mulighed for at tilføje ekstra dækning, så din forsikring passer nøjagtigt til dine behov.

Udvidet Rejseforsikring

Med en udvidet rejseforsikring sikrer du dig ekstra dækning udover den standard rejseforsikring, der kan indgå i din indboforsikring. Det kan for eksempel inkludere:

 • Højere dækningssummer: Forhøjede beløbsgrænser for erstatning ved forsinkelser, sygdom, eller ulykker.
 • Afbestillingsforsikring: Refusion hvis du må aflyse eller afbryde din rejse pga. akutte situationer.

Elektronik og Værdigenstande

Din standard indboforsikring dækker ofte kun op til en vis værdi. Ved at tilvælge en forsikring for elektronik og værdigenstande, øger du beskyttelsen af dine dyre genstande, både hjemme og på rejse:

 • Højere erstatningsgrænser: øget dækning for individuelle genstande som smartphones, laptops og smykker.
 • Verdensdækning: de værdifulde genstande er også dækket når du er ude at rejse globalt.

Klager og Forsikringssager

Når du står over for en situation, hvor du føler behov for at indgive en klage vedrørende din indboforsikring med rejseforsikring, er det vigtigt at kende processen. Hvis du har oplevet problemer med din forsikringsdækning eller er utilfreds med en beslutning, har du ret til at klage.

Sådan indgiver du en klage:

 1. Kontakt dit forsikringsselskab direkte og forklar detaljeret, hvad din klage handler om.
 2. Notér kommunikationen, så du har en log over din henvendelse.
 3. Hvis selskabet ikke løser problemet, kan du gå videre til Ankenævnet for Forsikring, som kan hjælpe med at finde en løsning.
Trin Beskrivelse
1. Initier kontakt Tag fat i selskabet med det samme.
2. Dokumenter klagen Bevar alle dokumenter for din klages fremdrift.
3. Ankenævn Brug Ankenævnet for Forsikring som sidste udvej.

I forbindelse med forsikringssager er tålmodighed en dyd. Forsikringsselskaber behandler sager i den rækkefølge, de modtager dem, så dit krav vil tage tid.

Husk på:

 • Fortsæt med at opdatere dine dokumenter og korrespondancer.
 • Vær tydelig i din kommunikation og angiv de nødvendige oplysninger præcist.

Forståelsen af din rejseforsikring indboforsikring og håndteringen af eventuelle klager er afgørende for at sikre, at dine interesser beskyttes. Ønsker du at sammenligne forskellige forsikringstilbud, kan du gøre brug af en forsikringsformidler som Findforsikring, der hjælper med at facilitere forbindelsen mellem kunder og over 20 forsikringsselskaber i Danmark.

Bedømmelsesoversigt

0,0
0,0 ud af 5 stjerner (baseret på 0 anmeldelser)
Fremragende0%
Meget godt0%
Gennemsnitlig0%
Mindre godt0%
Dårligt0%

Gennemgå denne artikel nedenfor

Artikel anmeldelser

There are no reviews yet. Be the first one to write one.