Skip to main content
Spar penge: Indhent 3 tilbud på din forsikring her

Hvad dækker din ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring er en vigtig del af din personlige sikring, der beskytter dig økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke. Forsikringen kan give dig en kompensation for de skader, du pådrager dig, og dækker typisk uforudsete hændelser, der resulterer i personskader. Det er afgørende at forstå, hvad en ulykkesforsikring dækker, og hvilke betingelser der gælder, for at sikre, at du har den nødvendige dækning, hvis uheldet er ude.

Omhyggelig overvejelse af dækningens omfang er nødvendig, for at du kan vælge den heltidsulykkesforsikring, der bedst passer til dine behov. Det er vigtigt at vide, hvordan præmien beregnes, hvilke udbetalinger du kan forvente ved skader, og hvilke udvidelser og begrænsninger der kan gælde for din forsikring. Korrekt forståelse af forsikringsbetingelserne kan hjælpe dig med at træffe informerede valg omkring din ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringer varierer fra udbyder til udbyder, og hver forsikring kan dække forskellige typer af skader og situationer. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad din specifikke ulykkesforsikring dækker, og sørger for, at dækningen matcher dine personlige behov og livssituation. Uanset om du søger dækning for tandskader, førtidspensionist eller i forbindelse med dødsfald, kan du finde en forsikringsløsning, der passer til dig.

Nøglepunkter

 • Det er essentielt at forstå dækningen og betingelserne for din ulykkesforsikring.
 • En omhyggelig vurdering af forsikringens dækning er nødvendig for at vælge den rette.
 • Forsikringsbetingelser og præmieberegning er vigtige faktorer ved valg af ulykkesforsikring.

Dækningens omfang

Når du overvejer en ulykkesforsikring, er det afgørende at forstå, hvad din forsikring dækker, og hvordan den beskytter dig i tilfælde af en ulykke. Forsikringsdækningen kan variere markant afhængig af din udbyder og de valg, du foretager dig.

Grunddækning

Grunddækningen i en ulykkesforsikring er kernen i din forsikring. Den sikrer kompensation ved skader som følge af uheld eller ulykker. Typisk omfatter denne:

 • Personskade: Dækker skader på kroppen, som kan være en følge af eksempelvis fald, sportsskader eller husholdningsulykker.
 • Invaliditet: Giver erstatning, hvis ulykken resulterer i varige mén.
 • Dødsfald: Sikrer dine pårørende en sum penge, hvis du dør som følge af en ulykke.

Tilvalgsdækninger

Ved siden af grunddækningen kan du tilvælge ekstra dækninger for at skræddersy din forsikring. Disse tilvalgsdækninger kan omfatte:

 • Tandskade: Specifik dækning for skader på tænder forårsaget af en ulykke.
 • Psykiatrisk behandling: Dækning af behandlinger ved psykisk chok efter ulykke.
 • Fritidsaktiviteter: Øgede erstatningsbeløb ved ulykker i forbindelse med bestemte sportsgrene eller fritidsaktiviteter.

Den præcise dækning varierer fra forsikring til forsikring, og det er derfor vigtigt, at du tjekker, hvad der er inkluderet i din politik, og vurderer behovet for yderligere beskyttelse.

Udbetaling ved skader

Når du har en ulykkesforsikring, er det vigtigt at forstå, hvornår og hvordan du kan få udbetaling, hvis uheldet er ude. Udbetalingens størrelse og betingelser varierer afhængigt af skadens art.

Personskade

Ved personskader dækker din ulykkesforsikring ofte de økonomiske konsekvenser, der følger med skaden. Dette kan indebære:

 • Erstatning ved fravær fra arbejde: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
 • Behandlingsudgifter: Omkostninger til fysioterapi eller anden nødvendig behandling.

For specifikke vilkår, tjek detaljerne i din forsikringspolice for at forstå, hvad dækker din ulykkesforsikring præcist.

Tandskader

Udbetaling ved tandskader varierer mellem forsikringer og kan omfatte:

 • Reparation og genopbygning: Dækning af udgifter til tandlæge for nødvendige behandlinger.
 • Akut tandlægehjælp: Omkostninger ved uventede besøg hos tandlægen efter en ulykke.

Er du i tvivl om ulykkesforsikring tandskade, er det essentielt at læse din polices vilkår om tandskader.

Varige mén

Hvis du oplever varige mén efter en ulykke, kan forsikringen yde:

 • Engangserstatning: En sum fastsat ud fra méngraden.
 • Årlig udbetaling: Eventuel yderligere støtte baseret på ménets indvirkning på din livssituation.

For at forstå hvad dækker ulykkesforsikring ved varige mén, er det afgørende at kontrollere mén-tabellen i din police.

Udvidelser og begrænsninger

Ved tegning af en ulykkesforsikring er det vigtigt at forstå både udvidelser og begrænsninger, der kan påvirke din dækning. Det indebærer blandt andet geografisk dækning, hvad forsikringen dækker ved risikoaktiviteter, samt betingelserne for selvrisiko.

Geografisk dækning

Ulykkesforsikringens dækning kan variere afhængigt af, hvor på kloden du befinder dig. Normalt er dækningen:

 • Inden for Danmark: fuld dækning
 • Uden for Danmark:
  • EU/EØS-lande: som regel fuld dækning
  • Resten af verden: ofte begrænset dækning eller behov for tillægspolice

Det anbefales at tjekke vilkårene for den geografiske dækning i din policy, eller diskutere dem med din forsikringsformidler.

Risikoaktiviteter

Ikke alle aktiviteter er dækket under standard ulykkesforsikringen. Risikoaktiviteter som faldskærmsudspring eller dykning kræver ofte:

 • Ekstra dækning: særlig tillægspolice nødvendig
 • Undtagelser: visse farlige sportsgrene eller aktiviteter kan være helt udelukket fra dækning

Vær opmærksom på din forsikringspolices specifikke undtagelser og om nødvendigt, udvid forsikringen for at inkludere disse aktiviteter.

Selvrisiko

Selvrisiko refererer til det beløb, du selv skal dække ved skade før din forsikring træder i kraft. Typisk findes der:

 • Fast selvrisiko: et forudbestemt beløb for alle typer skader
 • Procentdel af skaden: en procentdel af erstatningssummen

Tjek detaljerne for selvrisiko i din forsikringspolice, da det vil påvirke den erstatning, du kan modtage.

Præmieberegning

Når du tegner en ulykkesforsikring, er det vigtigt at forstå, hvordan præmien beregnes. Præmien er det beløb, du betaler for din forsikringsdækning. Faktorer der påvirker præmiens størrelse inkluderer din alder, erhverv, og om du vælger en heltidsulykkesforsikring eller en fritidsulykkesforsikring. Desuden kan din sundhedstilstand og risikosport eller -hobbyer have indflydelse.

Faktorer Beskrivelse
Alder Jo yngre du er, desto lavere er typisk præmien, da risikoen for alvorlige skader ofte er mindre.
Erhverv Nogle erhverv medfører højere risiko, hvilket kan øge præmien.
Dækningstype Vælger du en dækning, der omfatter arbejde (heltid), er præmien højere end blot fritidsdækning.
Helbred og hobbies Sundhedsproblemer eller risikofyldte hobbies kan resultere i en højere præmie.

Typisk inkluderer beregning af præmie til ulykkesforsikring en vurdering af, hvad dækningen omfatter. Det er essentielt at vide, hvad din ulykkesforsikring dækker. En grundig dækning vil omfatte situationer som tandskade, førtidspensionist forhold, og i værste tilfælde dødsfald. Hvis du er usikker på, hvad din ulykkesforsikring dækker, eller hvornår den dækker, anbefales det at gennemlæse din policenøje eller rådføre dig med din forsikringsselskab.

Det er vigtigt at bemærke, at dækningens omfang kan variere mellem forskellige udbydere, og hvad der præcist er med i din ulykkesforsikring, kan derfor være forskellig fra selskab til selskab. Det er også muligt at modtage erstatning i tilfælde af udbetaling fra ulykkesforsikring, og dette vil også være angivet i din policen. For at finde den bedste dækning og præmie for dig, kan det være en god idé at sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskaber.

Forsikringsbetingelser

I dette afsnit vil vi kigge nærmere på de specifikke betingelser, der gør sig gældende for ulykkesforsikringer, herunder hvad din ulykkesforsikring dækker, og hvilke undtagelser der kan forekomme.

Generelle vilkår

Når du tegner en ulykkesforsikring, er det vigtigt at forstå de generelle vilkår, som fastsætter rammerne for din dækning. Forsikringsaftalens vilkår definerer, hvornår og hvordan du er dækket i tilfælde af en ulykke. Følgende punkter udgør kernen i de generelle vilkår for din forsikring:

 • Hvornår dækker en ulykkesforsikring: Forsikringen dækker typisk ved pludselige skader forårsaget af en ekstern hændelse.
 • Udbetaling: Afhængig af skadens omfang og forsikringens vilkår kan der udbetales erstatning eller dækkes udgifter, som f.eks. ved tandskade eller varige mén.
 • Dækning: Det detaljerede omfang af, hvad en hel- og deltidsulykkesforsikring dækker, herunder førtidspensionist dækning.
 • Geografisk dækning: Hvorvidt din forsikring gælder indenfor Danmarks grænser eller også internationalt.

Undtagelser og fraskrivelser

Det er lige så afgørende at forstå undtagelser og fraskrivelser i din ulykkesforsikring, da disse betingelser angiver de situationer, hvor forsikringen ikke yder dækning.

Typiske undtagelser inkluderer:

 • Skader opstået under påvirkning af rusmidler eller medicin uden lægelig ordination.
 • Skader forårsaget ved forsæt, alvorlig uagtsomhed eller deltagelse i farlige sportsgrene uden særskilt dækning.

Fraskrivelser kan variere mellem policer og forsikringsselskaber, og det er derfor vigtigt at du gennemlæser disse nøje for at forstå, hvad der ligger uden for din forsikringsdækning, herunder omstændigheder som dødsfald eller eksisterende sundhedsmæssige forhold.

Bedømmelsesoversigt

0,0
0,0 ud af 5 stjerner (baseret på 0 anmeldelser)
Fremragende0%
Meget godt0%
Gennemsnitlig0%
Mindre godt0%
Dårligt0%

Gennemgå denne artikel nedenfor

Artikel anmeldelser

There are no reviews yet. Be the first one to write one.