Skip to main content
Spar penge: Indhent 3 tilbud på din forsikring her

Hvad dækker din indboforsikring?

Indboforsikring er en essentiel forsikring for dig, som ønsker at beskytte dine personlige ejendele mod uforudsete hændelser såsom tyveri, brand og vandskade. Hvis du oplever, at dine genstande bliver beskadiget eller stjålet, vil en indboforsikring være afgørende for at sikre, at du kan erstatte dem uden større økonomisk tab. Denne type forsikring dækker typisk møbler, elektronik, tøj og andre værdigenstande i dit hjem, men mange er ofte usikre på omfanget af denne dækning og hvad en indboforsikring præcist indebærer.

En indboforsikring dækker mere end bare de genstande, du har i dit hjem. Den kan også omfatte erstatningsansvar, retshjælp og i nogle tilfælde tyveri uden for hjemmet. Det er vigtigt at forstå særskilte dækningsområder samt eventuelle tillægsdækninger, der kan tilføjes for yderligere sikkerhed. Der er dog visse undtagelser og begrænsninger, som det er afgørende at være opmærksom på, for eksempel ift. hvordan og hvornår en skade er dækket. Hvis uheldet er ude, er processen for skadesanmeldelse ligeledes en vigtig del af din forsikring.

Key Takeaways

 • Indboforsikring beskytter dine ejendele og dækker ofte mere end blot genstande i hjemmet.
 • Det er kritisk at kende til specifikke dækninger, tillægsdækninger samt begrænsninger.
 • Forståelsen af anmeldelsesprocessen i tilfælde af skade er afgørende for korrekt dækning.

Hvad er indboforsikring?

Indboforsikring sikrer dig økonomisk mod tab af personlige ejendele og skader i dit hjem. Den dækker en bred vifte af hændelser, som kan påvirke dit indbo.

Forsikringens dækning

Indboforsikring beskytter dine ejendele i tilfælde af tyveri, brand, vandskade, og vandalisme. Forsikringen kan også dække skader forvoldt på andres ejendele, dette kaldes ofte for indbo ansvarsforsikring. Hvis du ødelægger noget ved en fejl, er det din indboforsikring, som kan dække omkostningerne. Det er også værd at bemærke at visse indboforsikringer tilbyder retshjælp, hvis du har behov for juridisk bistand.

 • Egen skade: dækker omkostninger til reparation eller erstatning af beskadigede genstande.
 • Ansvar: Dækker hvis du forvolder skade på andres ting.
 • Retshjælp: Dækker juridiske udgifter i visse tilfælde.

Vær opmærksom på at i nogle tilfælde dækker forsikringen ikke. Disse kan omfatte grad af slitage, forsætlig skade eller når skaden er sket uden for hjemmet uden specifik dækning.

Typiske omfattede genstande

Typiske genstande dækket af indboforsikring inkluderer møbler, elektronik, tøj, smykker og andre personlige ejendele i hjemmet. Forsikringen dækker som regel:

 • Møbler: Sofaer, stole, borde osv.
 • Elektronik: Computere, tv, mobiltelefoner, lydanlæg.
 • Personlige ejendele: Tøj, ure, smykker.

Indboforsikring kan også ofte dække cykler og barnevogne, selv når de er uden for hjemmet. Det er også gængs at indboforsikring tyveri uden for hjemmet er en mulighed, men det er vigtigt at tjekke specifikationerne for din polices dækning.

Særlige dækningsområder for indboforsikring

Din indboforsikring kan dække mere end du måske er klar over. Herunder finder du specifik information omkring dækningen af forskellige genstandskategorier.

Elektronik og hårde hvidevarer

Din indboforsikring giver typisk dækning for skader på elektronik og hårde hvidevarer ved eksempelvis brand, vandskade eller tyveri. Det kan inkludere alt fra din computer og smartphone til køleskabet og vaskemaskinen. For eksempel:

 • Elektronik: Dækning af TV, laptops, tablets, og andre personlige enheder.
 • Hårde Hvidevarer: Omfatter fx køleskabe, ovne, og opvaskemaskiner.

Smykker og ure

Smykker og ure kan være dækket af din indboforsikring, men det er vigtigt at tjekke om værdien af dine genstande overstiger den standarddækning, der er inkluderet. Yderligere dækning kan ofte tilkøbes. Typisk dækning kan omfatte:

 • Tyveri: Beskytter mod tab ved indbrud.
 • Skade: Dækker visse typer af skader på smykker og ure.

Kunst og antikviteter

Kunst og antikviteter kræver ofte særlig opmærksomhed i din indboforsikring, da disse genstande kan have en høj værdi og være uerstattelige. Det er afgørende at sikre, at de er korrekt vurderet og forsikret. Typisk inkluderer dækning:

 • Vurdering af værdi: Vigtigt for korrekt dækning.
 • Særdækning: Kan være nødvendig for at dække fuld værdi.

Tillægsdækninger

Når du vælger en indboforsikring, har du mulighed for at udvide din dækning med forskellige tillægsforsikringer. Disse tillægsdækninger sikrer dig en bredere og mere specialiseret beskyttelse af dine værdigenstande og ejendele.

Glas og sanitet

Tillægsdækningen for glas og sanitet beskytter dig mod økonomiske tab ved skader på glasoverflader som vinduer og spejle samt sanitetsudstyr som toiletter og vask. Denne dækning omfatter reparation eller erstatning, hvis dine glasoverflader eller sanitetsgenstande går i stykker.

 • Hvad dækker? Reparation eller udskiftning af skadet glas og sanitet
 • Betingelser: Oftest skal skaden være pludselig og uforudset

Cykel- og barnevognsdækning

Med en cykel- og barnevognsdækning kan du få erstatning, hvis din cykel eller barnevogn bliver stjålet eller beskadiget. Denne tillægsdækning er særligt relevant, da cykler og barnevogne kan være kostbare at erstatte.

Vigtige punkter:

 • Dækker ved tyveri eller skader på din cykel og barnevogn
 • Husk at anmelde tyveriet til politiet

Udvidet elektronikdækning

Elektronik er en væsentlig del af mange menneskers hverdag, og med udvidet elektronikdækning sikres dine elektroniske apparater en ekstra beskyttelse. Dette kan indeholde erstatning ved skader forårsaget af væskespild, kortslutning eller fald.

 • Dækkeområde: Skader på elektroniske enheder som smartphones, laptops m.v.
 • Fordele: Beskyttelse ud over standard indboforsikringen

Aktivering af sådanne tillægsdækninger sikrer, at du specifikt dækker områder ikke fuldt ud dækket af din grundlæggende indboforsikring. Det er derfor vigtigt at afdække, hvad dækker indboforsikring, og om man har brug for tillægsdækninger for fuld beskyttelse.

Undtagelser og begrænsninger

Når du tegner en indboforsikring, er det vigtigt at være opmærksom på de situationer, hvor forsikringen ikke dækker. Forsikringer har vilkår der specificerer disse undtagelser og begrænsninger.

Selvforskyldt skade

Skader, du forvolder med vilje eller ved grov uagtsomhed, dækkes som regel ikke af din indboforsikring. Det kan for eksempel være skader opstået som følge af en handling, du har gjort i beruset tilstand.

Eksempel på undtagelser ved selvforskyldt skade:

 • Vilfulde handlinger: Skader du forvolder med vilje.
 • Grov uagtsomhed: Skader som følge af alvorlig forsømmelse.

Normalt slid og ælde

Din indboforsikring dækker ikke tab eller skader, der skyldes almindeligt slid og ælde. Forsikringen er designet til at beskytte mod pludselige og uforudsete hændelser, og ikke gradvise forandringer over tid.

Vilkår for normalt slid og ælde:

 • Slitage: Tab eller skader som følge af naturligt slid.
 • Alder: Skader der opstår grundet genstandens alder.

Processen ved skadesanmeldelse

Når du står over for en skade på dit indbo, er det vigtigt at følge processen nøje for at sikre, at din skadesanmeldelse håndteres effektivt og at du får den erstatning, du er berettiget til.

Anmeldelse af skade

For at anmelde en skade skal du kontakte dit forsikringsselskab hurtigst muligt. Det er afgørende at indsamle al relevant dokumentation, som f.eks. fotos af skaden, købskvitteringer og politirapporter i tilfælde af tyveri. Denne information er essentiel, da den hjælper med at afgøre, hvad din indboforsikring dækker, og hvordan skaden vil blive vurderet.

 • Udfyld skadesanmeldelsesformularen præcist.
 • Vedlæg al nødvendig dokumentation.
 • Send anmeldelsen til forsikringsselskabet.

Vurdering og erstatning

Efter modtagelse af din skadesanmeldelse vil forsikringsselskabet vurdere omfanget af skaden og din dækning. Vurderingen afgør erstatningens størrelse og om den inkluderer situationer som tyveri uden for hjemmet eller skader på andres ting.

 1. Forsikringsselskabet gennemgår skadesanmeldelsen og dokumentationen.
 2. De kan kræve en yderligere vurdering af skaden, evt. ved besigtigelse.
 3. Erstatningsbeløbet fastsættes baseret på vurderingen og din forsikringsdækning.

Listen overkræves ikke at dække tilfælde, hvor skaden ikke er omfattet af din forsikringspolice, såsom visse former for forsætlig skade eller almindeligt slid. Det er vitalt at forstå, hvilke tilfælde din forsikring dækker, for eksempel kan indboforsikring dækning spænde fra retshjælp til skade på andres ting eller tyveri uden for hjemmet.

Bedømmelsesoversigt

0,0
0,0 ud af 5 stjerner (baseret på 0 anmeldelser)
Fremragende0%
Meget godt0%
Gennemsnitlig0%
Mindre godt0%
Dårligt0%

Gennemgå denne artikel nedenfor

Artikel anmeldelser

There are no reviews yet. Be the first one to write one.